Home / Author Archives: Boom Thanapon

Author Archives: Boom Thanapon

เอกสารประกอบการประชุมร่างแผนการดำเนินงานรองรับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 7

buy-sell

ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 13.30 น. ระเบียบวาระประชุม 4.1.1 (Word) สสจ ขอนแก่น แผนการดำเนินงานรองรับการระบาด COVID – 19 4.1.1.1 (PDF) สสจ ขอนแก่น BCP 4.1.1.2 (PDF) ร่างแผนการบริหารจัดการวัคซีน จ.ขอนแก่น 4.1.2 (Word) สสจ ร้อยเอ็ด แผนการดำเนินงานรองรับการระบาด COVID – 19 4.1.2 (PDF)สสจ ร้อยเอ็ด แผนการดำเนินงานรองรับการระบาด COVID – 19 4.1.2.1 (Word)สสจ ร้อยเอ็ด BCP 4.1.3 (PDF) สสจ กาฬสินธุ์ (1) 4.1.3 (PowerPoint) สสจ กาฬสินธุ์ (1) 4.1.3 (PDF) สสจ กาฬสินธุ์ ... Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และให้ขวัญกำลังในแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7

2021.1.15_210115_125

วันที่ 13-14 มกราคม 2564 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และให้ขวัญกำลังในแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ.โรงพยาบาลมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลธวัชบุรี และโรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนี้ได้มอบนโยบายและให้กำลังใจแก่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ เพื่อรองรับด้านการแพทย์ในสถานการณ์ Covid-19 (Medical Emergency Response Team :MERT) ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเปิดโครงการ 3 หมอและอสม.เคาะประตูบ้านต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ณ โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด Read More »