Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ ประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ประกาศ ประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ ประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปขอให้ประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทธสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น แจ้งข้อมูลของท่านต่อเจ้าหน้าที่โดยการ สแกน คิวอาร์โคด หรือ คลิ๊ก ลิ้งค์
https://r7app.moph.go.th/covid-risk-survey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>