Home / เอกสารประชุมคณะกรรมการเขต 7

เอกสารประชุมคณะกรรมการเขต 7

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 8/2563 (วันที่ 31 สิงหาคม 2563) ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเลย source

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ณ ห้องประชุมค้ำคูณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่ 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 25 มิถุนายน 2563)  ณ ห้องประชุมค้ำคูณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น   

bullet1 ระชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 27 พฤษภาคม 2563) VDO Conference  

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 4/2563 (23 เมษายน 2563) VDO Conference  

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 3/2563 (19 มีนาคม 2563) VDO Conference 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 2/2563 (27 กุมภาพันธ์ 2563) ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 1/2563 (24 มกราคม 2563) ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 (ตึกใหม่)  

bullet1  ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 10/2562 (26 ธันวาคม 2562) ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 (ตึกใหม่)

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 9/2562 (20 พฤศจิกายน 2562) ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 (ตึกใหม่) 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 8/2562 (20 กันยายน 2562) ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 (ตึกใหม่)

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 7/2562 (2 กันยายน 2562) ณ ห้องประชุมค้ำคูณ อาคารธัญญพัฒน์ ชั้น 4 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 6/2562 (26 กรกฎาคม 2562) ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 5/2562 (13 มิถุนายน 2562) ณ ห้องประชุมโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 4/2562 (17 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 3/2562 (24 เมษายน 2562) ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 2/2562 (25 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 1/2562 (11 มกราคม 2562) ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น

bullet1  ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 8/2561 (26 พฤศจิกายน 2561) ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 7/2561 (11 ตุลาคม 2561) ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 6/2561(วันที่ 3 กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 6 กรกฎาคม 2561) ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 25 เมษายน 2561) ณ ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช ชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 19 มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ขั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 24 ม.ค.2561) ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4  โรงพยาบาลขอนแก่น

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขตครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 28 ธ.ค. 2560) ณ ห้องประชุมมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขตครั้งที่ 7/2560 (วันที่ 16 พ.ย. 2560) ณ ห้องประชุม เปรื่อง อนุชวานิช ชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขตครั้งที่ 6/2560 (วันที่ 11 ต.ค.2560) ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ขั้นที่ 4 โรงพยาบาลขอนแก่น

bullet1ประชุมคณะกรรมการเขตครั้งที่ 5/2560 (วันที่ 12 ก.ย.2560) ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น 

bullet1ประชุมคณะกรรมการเขตครั้งที่ 4/2560(วันที่ 26 มิ.ย.2560) ณ ห้องประชุมสุพรรณรังษี1 ชั้น 6 อาคารอำนวยการ ณ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น

 bullet1ประชุมคณะกรรมการเขตครั้งที่ 3/2560 (วันที่ 22 พ.ค. 2560) ณ ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขตครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 27 ก.พ.2560) ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขตครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 18 ม.ค. 2560 ) ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขตครั้งที่ 11/2559 (วันที่ 23 ธ.ค. 2559 ) ณ ห้องประชุมประมุขจันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขตครั้งที่ 10/2559 (วันที่ 23 พ.ย. 2559 ) ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น

bullet1 ประชุมคณะกรรมการเขตครั้งที่ 9/2559 (วันที่ 21 ตค. 2559 ) ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bet365 Visit site get 200 GBP